image banner
Tin tức mới nhất
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 27
  • Trong tuần: 27
  • Tất cả: 136,080
Tin hoạt động: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường THPT số 2 Mường Khương, năm học 2022-2023
 

Tin hoạt động: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường THPT số 2 Mường Khương, năm học 2022-2023

       Căn cứ Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Được sự chỉ đạo của Cấp ủy, Ban Lãnh đạo và Ban chấp hành Công đoàn trường THPT số 2 Mường Khương tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2022-2023.

Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2022-2023 được tổ chức vào ngày 05/11/2022 gồm toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động biên chế của Nhà trường và cán bộ, người lao động có ký hợp đồng từ đủ 12 tháng trở lên đang làm việc và chịu sự quản lý trực tiếp của đơn vị.

Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động (HN CB,VC, NLĐ) là hội nghị phát huy quyền làm chủ, tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi CB, VC, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2022 - 2023; xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, đạt chuẩn văn hóa.         

Hội nghị đã công khai các hoạt động trong đơn vị theo tinh thần “Ba công khai“ tại Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT; thống nhất xây dựng nội quy, quy định nội bộ và cùng cam kết để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thực hiện dân chủ trong đơn vị theo Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày19/05/2020 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập.

Hội nghị phát động trong CBCC, VC tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Ngành và địa phương phát động. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động đã được phát động, triển khai từ những năm học trước, rút ra bài học kinh nghiệm, tìm giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong năm học 2022 - 2023, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

Tại Hội nghị Đoàn chủ tịch đã thông qua Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB CC VC; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện năm học 2022-2023.

Báo cáo kết quả thực hiện các chuyên đề về triển khai phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, các cuộc vận động trọng tâm năm học 2021-2022. Kế hoạch triển khai các phong trào, cuộc vận động năm học 2022-2023.

Hội nghị cũng nghe Đại diện Ban thanh tra nhân dân Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2021-2022 và phương hướng hoạt động năm học 2022-2023 và bầu Ban thanh tra nhân dân khoá mới. Hội nghị đã lắng nghe các ý kiến phát biểu  xây dựng và giải đáp các ý kiến của cán bộ, người lao động một cách triệt để, thỏa đáng và đạt đến sự thống nhất cao trong đơn vị.

Tại Hội nghị đã nghe đồng chí Hà Phương Thảo, Chủ tịch Công đoàn Nhà trường phát động phong trào thi đua và Ký kết giao ước thi đua giữa Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn.

Hội nghị làm việc tập trung, khẩn trương , dân chủ công khai và kết thúc với hiệu quả cao, đạt được sự đồng thuận, nhất trí tuyệt đối của Cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị ở tất cả các nội dung. Sự thành công của Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường THPT số 2 Mường Khương năm học 2022-2023 đã mở đầu cho những kì vọng về sự thực hiện thắng lợi mục tiêu giáo dục của đơn vị trong năm học mới, giai đoạn mới.

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh của Hội nghị:

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Đưa tin: Hoa Vũ