image banner
Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Báo cáo công tác hoạt động NCKH dành cho học sinh trung học Năm học 2023 - 2024

SỞ GD&ĐT LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT SỐ 2 MƯỜNG KHƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 54/BC-THPTS2.MK

Bản Lầu, ngày 28 tháng 12 năm 2023

 

BÁO CÁO

Công tác hoạt động NCKH dành cho học sinh trung học

Năm học 2023 - 2024

 

Căn cứ  Kế hoạch số 216/KH-SGD&ĐT ngày 01/12/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai về việc Tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2023-2024;

Căn cứ nhiệm vụ giáo dục THPT năm học 2023 – 2024 của SGD&ĐT Lào Cai, kế hoạch năm học 2023 – 2024 của trường THPT số 2 Mường Khương về  việc triển khai cuộc thi NCKH dành cho học sinh trung học năm học 2023 – 2024 cấp trường, trường THPT số 2 Mường Khương báo cáo kết quả như sau:

            1. Văn bản đã triển khai

- Triển khai giáo dục về khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học (STEM) trong các trường phổ thông theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

                - Xây dựng kế hoạch hoạt động NCKH và triển khai cuộc thi KHKT cấp trường năm học 2023-2024 một cách hiệu quả từ cuối tháng 9 năm 2023.

            - Căn cứ Thông tư số 38/2012/TT–BGDĐT ngày 02/11/2012 về việc ban
hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh
trung cơ sở và trung học phổ thông; Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BGDĐT
ngày 19/12/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT–BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 6161/BGDĐT-GDTrH ngày 02/11/2023 của Bộ GDĐT về việc tổ chức cuộc thi Khoa học kĩ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2023-2024. Trường THPT số 2 Mường Khương đã thành lập ban giám khảo cuộc thi KHKT cấp trường năm học 2023-2024 theo đúng quy định.

            2. Kết quả đạt được

Theo kế hoạch cuộc thi KHTK dành cho học sinh THPT  cấp trường năm học 2023-2024 của trường THPT số 2 Mường Khương được tổ chức thành hai giai đoạn: cuộc thi ý tưởng NCKH và cuộc thi KHKT cấp trường. Thời gian cuộc thi ý tưởng là vào tuần đầu tháng 10 năm 2023. Thời gian cuộc thi cấp trường là tuần cuối tháng 11 năm 2023.

            Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, phụ huynh học sinh nhà trường đã cố gắng, tham dự thi từ cuộc thi ý tưởng NCKH đến cuộc thi KHKT cấp trường, thực hiện đầy đủ các nội dung thi theo kế hoạch đề ra với tinh thần giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm, với tinh thần cầu tiến và thể hiện năng lực của bản thân; thúc đẩy mạnh mẽ việc đổi mới phương pháp giảng dạy của thầy, phương pháp học tập của trò nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

Số ý tưởng tham gia cuộc thi ý tưởng: 9. Trong đó có 08 ý tưởng thuộc nhóm khoa học xã hội hành vi, 01 ý tưởng thuộc nhóm lĩnh vực cơ khí. Các ý tưởng tham gia có nhiều tính mới sáng tạo thể hiện sự quan tâm và đầu tư của học sinh và giáo viên vào cuộc thi. Kết quả cuộc thi ý tưởng Ban giám khảo chọn được 04 ý tưởng tham gia vào vòng thi KHKT cấp trường năm học 2023-2024.

Cuộc thi KHKT cấp trường dành cho học sinh diễn ra từ ngày 5/12/2023 đến ngày 9/12/2023. Sản phẩm tham dự cuộc thi cấp trường có 04 sản phẩm thuộc nhóm lĩnh vực KHXH và hành vi. Các sản phẩm tham gia đều thể hiện sự đầu tư của học sinh, phụ huynh và giáo viên hướng dẫn. Các sản phẩm được đầu tư về nghiên cứu chuyên môn, tìm hiểu sâu về vấn đề được nghiên cứu. Các dự án với các giải pháp gắn liền với các hoạt động của nhà trường.

Các sản phẩm tham gia dự thi KHKT dành cho học sinh THPT cấp trường gồm có 4 sản phẩm thuộc lĩnh vực KHXH hành vi.

Stt

Tên ý tưởng

Tác giả

Lớp

Đạt giải

Đề xuất

 

 

1

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng thuốc lá điện tử và giải pháp nâng cao nhận thức về thuốc lá điện tử cho HS trường THPT số 2 Mường Khương

Nguyễn Thị Sen – Nguyễn Thị Tuyết Mai

12A1 – 10A1

Ba

 

 

 

2

Khảo sát tác động của thông tin xấu, độc về vấn nạn lừa đảo, kích động trên mạng xã hội từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh trường THPT số 2 Mường Khương

 

 

Lương Thị Kim Phượng

 

11A2

Ba

 

 

3

“Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến bắt nạt trực tuyến và kỹ năng ứng phó với bắt nạt trực tuyến ở lứa tuổi học sinh THPT”

Trần Đình Quyết- Phạm Thùy Linh

12A1

Nhì

 

Chọn thi cấp tỉnh

 

 

4

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng nhận diện ma túy học đường và thủ đoạn mới của tội phạm ma túy cho học sinh THPT

Phạm Anh Tú – Nguyễn Thị Kiều Trang

12A1

Nhất

 

 

Chọn thi cấp tỉnh

            Cuộc thi KHKT dành cho học sinh THPT cấp trường diễn ra an toàn, đúng quy định. Cuộc thi đã chọn được một giải nhất, một giải nhì và hai giải ba. Cuộc thi cũng đã chọn ra hai sản phẩm tham gia cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học cấp tỉnh.

            3. Ưu điểm, hạn chế

            a. Ưu điểm

- Các dự án dự thi bước đầu đã thể hiện được sự tìm tòi của học sinh trong
việc tiếp xúc với quy trình nghiên cứu khoa học.

- Một số dự án có ý tưởng tốt, có sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường, sự đầu tư của giáo viên hướng dẫn và học sinh thực hiện, đặc biệt dự án có sự hỗ trợ và tham gia của phụ huynh học sinh.

- Nhiều dự án mang tính thời sự, phản ánh sự ảnh hưởng trực tiếp của các
vấn đề xã hội đến học sinh như ““Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến bắt nạt trực tuyến và kỹ năng ứng phó với bắt nạt trực tuyến ở lứa tuổi học sinh THPT”, “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng nhận diện ma túy học đường và thủ đoạn mới của tội phạm ma túy cho học sinh THPT”... 

b. Hạn chế

- Có nhiều báo cáo trình bày chưa đúng mẫu được quy định tại hướng dẫn hồ sơ thi KHKT. Nhiều báo cáo trình bày chưa thể hiện được nội dung của vấn đề nghiên cứu. Đây là lỗi của giáo viên hướng dẫn không kịp thời cập nhật các văn bản hướng dẫn của các cấp. Cụ thể:

+ Một số dự án chưa đặt ra được câu hỏi cho vấn đề cần nghiên cứu. Ví dụ việc nghiên cứu ấy có tác dụng gì, giải quyết vấn đề nào, đã có ai nghiên cứu chưa, hiệu quả ra sao, nếu bắt tay vào nghiên cứu thì bắt đầu từ đâu, đối tượng, không gian, thời gian nghiên cứu..

+ Việc phân tích, giải thích các dự liệu, một số dự án chưa dựa trên cơ sở
khoa học có từ trước, một số thông tin giải thích mang tính chất chủ quan của
người viết, không dựa vào dữ liệu thực tế.

+ Các thông tin đưa ra để giải thích dữ liệu chưa có nguồn xác thực hoặc
chung chung là dự án này tốt cho môi trường, tốt cho sức khỏe, đem lại lợi nhuận, hỗ trợ cho con người … mà không có minh chứng cụ thể hoặc minh chứng chưa đủ tính thuyết phục.

4. Kiến nghị đề xuất: Không

Trên đây là báo cáo hoạt động NCKH dành cho học sinh trung học năm học 2023 – 2024 của trường THPT số 2 Mường Khương.

           

Nơi nhận:
- BTC cuộc thi KHKT cấp tỉnh 2023-2024 (b/c);
- CBQL-GV-NV;
- Lưu VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Mạnh Đức