image banner
Tin tức mới nhất
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 189
  • Trong tuần: 189
  • Tất cả: 136,242
Tin hoạt động: Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; hôn nhân và gia đình.

Tin hoạt động: Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; hôn nhân và gia đình.

 

Thực hiện công văn số 184/KH-SGD&ĐT ngày 30/09/2022 của SGD&ĐT Lào Cai về Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) trong ngành Giáo dục và Đào tạo Lào Cai năm 2022, trường THPT số 2 đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; hôn nhân và gia đình trong tuần học thứ 8 (từ ngày 24-29/10/2022) với nhiều hình thức. Đối với giáo viên, nội dung này được thực hiện triển khai kế hoạch và nội dung thực hiện qua gmail, trang wed của nhà trường, trong buổi họp của các tổ chuyên môn. Đối với học sinh, nội dung tuyên truyền được thực hiện trong giờ sinh hoạt lớp và trên hệ thống loa phát thanh nhà trường.

anh tin bai

Tuyên truyền trong giờ sinh hoạt lớp

Thông qua công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nhằm làm rõ tầm quan trọng của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là người đứng đầu. Từ đó góp phần nâng cao tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; hình thành thói quen tiết kiệm và ý thức tự giác học tập, tìm hiểu về pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp và an toàn để mỗi cá nhân tích cực tham gia, góp phần tạo dư luận xã hội trong việc phát hiện, tố cáo, lên án, đấu tranh, phê phán những hành vi tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; đồng thời, giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan chức năng kịp thời xử lý, khắc phục những sai phạm, vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

                                                                                 Đưa tin: Hoa Vũ

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image