image banner
Đôn đốc tham gia cuộc thi "tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2017"
Số ký hiệu văn bản 1485/SGDĐT-VP
Ngày ban hành 07/08/2017
Ngày hiệu lực 08/08/2017
Trích yếu nội dung Đôn đốc tham gia cuộc thi "tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2017"
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Anh Linh
Tài liệu đính kèm vbdi_1485_SGDDT-VP_signed.pdf